Marsel

ico ico
agency
Galaktyka gadżetów Galaktyka gadżetów
Podstawowe informacje

Firma MARSEL powstała w 1990 roku.

Długookresowa współpraca z wieloma partnerami wzbogaciła nasze kwalifikacje i pozwoliła uzyskać niezbędne doświadczenie.

W interesie naszych klientów łączymy kompetencje w wielu dziedzinach i oferujemy kompleksowe usługi.

Posiadamy sprawdzonych i rzetelnych dostawców.

Naszym atutem jest kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie artykułów reklamowych, pełna obsługa logistyczna oraz realizacja zamówień nietypowych.

Nazwa firmy:                          MARSEL  s.c. Agencja Handlowa

                                                 Elżbieta Lancmańska- Kaźmierczak, Henryk Kaźmierczak

Rok założenia firmy:             1990

Siedziba firmy:                      Poznań, ul. Kolejowa 1

Teren działania:                   cały kraj

RODO:

W nawiązaniu do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) przesyłamy klauzulę informacyjną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marsel agencja handlowa s.c. E. Lancmańska-Kaźmierczak, H. Kaźmierczak, 60-715 Poznań, ul. Kolejowa 1, NIP: 779-00-04-414, REGON: 004826866

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu, magazynowania, usługi firmizacji i konfekcjonowania. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.

5. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, księgowość, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.